dynamiek

sportadvies en beleid

 

sport, bewegen en gezonde leefstijl

voor een bewegende samenleving

 

Dynamiek, sportadvies en beleid’  werkt aan vernieuwende projecten, beleidsontwikkeling en onderzoek rond bewegen, sport, preventie en gezondheid.

Altijd in nauwe samenwerking met opdrachtgevers en betrokkenen.

 

Concrete projecten en publicaties via onderstaande link

LinkedIn

 

oie_gju3AnETLSM1

Deskundigheid

Gezondheid, leefstijl en kwetsbare doelgroepen

Sport, Bewegen en Gezondheid in het sociale domein

Verbindingen leggen tussen Zorg en Preventie

Vergroten van Opvoedkracht en Maatschappelijke rol van sportverenigingen

Gezonde Omgeving, Kansrijke Start voor Ieder Kind 

 

Groot netwerk dus altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen

Aanbod

Integrale beleidsontwikkeling en evaluatie rond sport, bewegen, gezondheid en leefstijl

Sportformateur Lokale Sport Akkoorden

Ontwikkeling vernieuwende projecten die aansluiten bij landelijke ontwikkelingen en passen bij de lokale situatie.

Onderzoek en evaluatie van beleid en projecten 

Aanvragen, ontwikkelen en verantwoorden van subsidies 

Opdrachtgevers

GGD’s, Gemeenten, Provinciale (sport-) organisaties en landelijke organisaties voor leefstijl, gezondheid en bewegen.

Ook op zoek naar specialistische kennis en ervaring  rond sport, bewegen en een gezonde leefstijl? Dynamiek, sportadvies en beleid is altijd vernieuwend en actueel.

 

 

Referenties op aanvraag

Recente opdrachten

Sportformateur

Als sportformateur ondersteunde Christa Hoeksema de gemeenten Assen, Borger-Odoorn, Oldambt en De Wolden naar een Lokaal Sport Akkoord. Elke gemeente is uniek en vraagt een eigen aanpak. Het Lokale Sport Akkoord, een prachtige kans en het begin van een proces….

 


ADVIES EN BEGELEIDING

Dynamiek, sportadvies en beleid adviseert en begeleidt startende JOGG-gemeenten als JOGG-coach om snel op gang te komen. Ook ondersteunt dynamiek gemeenten die verder willen op de thema’s als gezonde leefstijl, preventie en zorg, bewegen en sport met strategisch advies en praktische vernieuwende ideeën.

Website JOGG

Beleidsontwikkeling

 Een integrale, overkoepelende beleidsvisie op sport, bewegen, gezondheid en gezonde leefstijl. Via een interactief proces met maatschappelijke organisaties en in nauwe samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn kwam deze visie tot stand. Een leidraad voor toekomstig beleid en een basis voor het Lokale Sport- en Gezondheidsakkoord van deze gemeente.

Het visiedocument is via onderstaande link te raadplegen.

Visiedocument sport, bewegen en gezondheid

Onderzoek en evaluatie

 

Deze rapportage geeft een tussenstand van Drenthe beweegt 2013-2016, het Drentse netwerk dat de kracht van sport en bewegen wil benutten om Drenthe nog beter te maken. Deze unieke, omvangrijke samenwerking tussen alle Drentse gemeenten en de Provincie is uitgegroeid tot een uitgebreid netwerk met verbindende kracht, een integrale visie en structuur. Niet voor niets zetten de partners Drenthe beweegt de komende vier jaar voort!

De evaluatie is geschreven naar aanleiding van gesprekken met 21 betrokkenen bij Drenthe beweegt. In dit boekje vind je hun verhaal, ter inspiratie en omdat we er trots op zijn.

Rapportage Drenthe beweegt

Contact

Wil je meer weten of heb je een goed idee?

Neem contact op via onderstaand formulier.

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.